Studiedagar

Utvecklingsarbetet kring formativ bedömning och kollegialt lärande utifrån ett helhetsperspektiv, sker bl.a. på studiedagar.


Läråret 2017-2018, Kommunikation och reflektion

 


STUDIEDAGARNA 11-13 juni 2018.

Vi sätter fokus på examensmålen och börjar brett, för att sedan arbeta oss ner på detaljnivå.

Måndag 11 juni (09.00 – 16.00)

09.00 LO: Sammanfattning av årets tema. Vad, hur och varför har vi gjort detta arbete?
Robert + Janne

09:15 Fika

09.45 LO: Examensmålen och GA
Har du koll på examensmålen? Varför är det viktigt? Med GA ska eleverna visa upp vad de lärt sig och sammanfatta utbildningen på programmet, Kronan på verket, de ska hålla sig inom examensmålen, hur kan alla bidra till deras slutarbete på programmet?
Karin + Robert

10.15 Valfri plats: Workshop
Läs in dig på examensmålen och använd dessa frågor för “instudering”.

12:00 – 13:00 Lunch

13.00  LO: Inspiration för arbete kring examensmålen
Introduktion programspecifik verksamhet, kvalitetsutveckling i programmet. Tydligt fokus på examensmålen. Exemplet Teknik: synk av kursinnehåll utifrån “gräsrotsperspektivet”. Alla program har tidigare reflekterat över kursinnehåll och potentiella samarbetsprojekt.
Johan + Lasse

13.45– 14:45 Sal 2: Samhällsvetenskapsprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

15:00-16:00 Sal 2: Ekonomiprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

Tisdag 12 juni (9.00-16.00)

9:00-9:15  LO: Samling för alla
Allan och Karin

9:45-10:45 Sal 2: Naturvetenskapsprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

11:00-12:00 Sal 2: Det digitala samhället (Estetiska programmet)
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

12 – 13 Lunch

13:00-14:00 Sal 2. Teknikprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

14:00 – 16:00 Egen tid på skolan. Rörelse, reflektion och rekreation… Fotboll för de som vill på gräsmattan.

14:15-15:15 Läslyftet.

14:15-15:15 Sal 71. GA-tid för nya GA-handledare.

Onsdag 13 juni (8.30-ca 13.30)

08:30 – 11:30 Ämnesinriktad aktivitet

08:30 – 11:30 Ma-gruppen behöver hela passet till fortbildning

8:30-9:30 Moderna språk, Historia, Media

9.00-10.30 Tillgängligt lärande: specialpedagoger (MNO, JWE), LBJ och PHA inför läråret 18/19 och kickoff. (konferensen)

9:30-10:30 Svenska, Samhällskunskap

10:30-11:30 Engelska

11:30-12:00 LO: Småsnack innan lunch
Janne

12:00 AVSLUTNINGSGRILLEN

STUDIEDAGEN 12 mars 2018.

Vi fortsätter med årets tema och har denna gång extra fokus på att följa upp och reflektera över arbetet vi gjort under året.

08.45 Välkomna. Samling och introduktion i LO.

09.00 Pedagogiska programråd

10.15 Fika

10.30  Pedagogiska programråd

12.00  Studiedagslunch i Bistro Bentleys regi.

13.00 Valbara och frivilliga stationer.

Föreläsare Station Sal & Längd
Josefin, Lars och Marie N Från KI och hjärnforskning till TEG och pedagogik;
Hur hanterar du utmanande elevsituationer?
En workshop om flexibla pedagogiska lösningar.
Sal 71.
40 min
Robert Verktyg för samtal med ungdomar (MI)
Vi följer upp förra studiedagen med konkreta verktyg. På vilket sätt kan man föra samtal om viktiga frågor så att det känns bra både för de unga och för dig? Konkreta tips och möjlighet att testa ”verktyg”.
Sal 72.
40 min.
Neco Building a Thinking (Mathematics) Classroom
Workshopen kommer att handla om (eller bygga på) en föreläsning från Matematikbiennalen 2018 på Karlstads universitet av Peter Liljedahl.Dr. Peter Liljedahl presenterade antal verktyg som kommer från forskning (även hans), som kan bidra till att bygga en miljö som bidrar till problembaserat lärande. Han menar att en problembaserad inlärningsmiljö och kultur snabbt kan etableras.
Sal 73.
25 – 30 minuter

14.00 Valbara och frivilliga Stationer

Föreläsare Stationer Sal & Längd
Josefin, Lars och Marie N Från KI och hjärnforskning till TEG och pedagogik;
Hur hanterar du utmanande elevsituationer?
En workshop om flexibla pedagogiska lösningar.
Sal 71.
40 min
Robert Verktyg för samtal med ungdomar (MI)
Vi följer upp förra studiedagen med konkreta verktyg. På vilket sätt kan man föra samtal om viktiga frågor så att det känns bra både för de unga och för dig? Konkreta tips och möjlighet att testa ”verktyg”.
Sal 72.
40 min.
Neco Building a Thinking (Mathematics) Classroom
Workshopen kommer att handla om (eller bygga på) en föreläsning från Matematikbiennalen 2018 på Karlstads universitet av Peter Liljedahl.Dr. Peter Liljedahl presenterade antal verktyg som kommer från forskning (även hans), som kan bidra till att bygga en miljö som bidrar till problembaserat lärande. Han menar att en problembaserad inlärningsmiljö och kultur snabbt kan etableras.
Sal 73.
25 – 30 minuter.
Lotta PRÖVA MEDICINSK YOGA.
Ett dynamiskt, mjukt och enkelt yogapass som fördjupar din andning och ökar flexibiliteten i din rygg. Alla klarar detta pass, ingen förkunskap krävs.
TV-studion
60 minuter.

15.00  Fika och egen tid på skolan

16.30  Dagen avslutas

 

STUDIEDAGAR 1-2 februari 2018.

Vi fortsätter med årets tema och har denna gång extra fokus på elevernas upplevda stress.

Torsdag 1 februari

8.45  Välkommen till studiedagarna!
Skolinspektionens skolenkät. Skolutvärderingen och frågan kring elevernas upplevda stress. JLI och SEF.

9.15 Kort-kaffe i Orangeriet

9.30 – 10.10  MI, motiverande samtal (RSE).

10.20 – 11.00 Stationer 1

11.05 – 11:45 Stationer 2

Gruppindelning. Gruppchefer är fetstilta.

A. Kommunikation, planering och samarbete. Schoolity och helhetsschemat. (SBE, AHE
B. Kartläggning, “tidsstudier”, biologi och stress (LLB, KEL)
C. Elev-referensgrupper som utgångspunkt för diskussion (SPE, PVS, LBJ)
D. Organisationsnivån (MIV, MNO, JLI)

Tider

40 min per station

Station A

RUM 44

Kommunikation

Station B

RUM 74

Kartläggning

Station C

RUM 72

Referensgrupper

Station D

RUM 71

Organisation

Grupp 1 10.20 11.05 13.15 14.00
Grupp 2 14.00 10.20 11.05 13.15
Grupp 3 13.15 14.00 10.20 11.05
Grupp 4 11.05 13.15 14.00 10.20


11:50
 Samling i LO. Information.

12.00-13.00 Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet.

13.00-13.05 Samling i LO. Info från MEK, ELB: Stödsamtal till elever av psykologstudenter börjar 15 februari.

13.15 – 13.55 Stationer 1
14.00 – 14.40 Stationer 2

14.45  Finfikapaus i Orangeriet

15:15 Samling LO

15.25-16.15 Summering i kvintetter. (Fliken “nio grupper”). Förstelärarna leder reflekterande diskussion kring dagens arbete. “Checklista” för konkreta handlingar som vi följer upp och utvärderar vid studiedagen 12 mars och vid programråd.

 

Fredag 2 februari

8.45 Introduktion i LO
9.00  What gets measured gets done. Om helheten och skolans kvalitetsmätningar.
9.30 Tid att fylla i årets arbetsmiljöenkät.

10.10  Finfika med blindprovning av kaffesorter!

10.30-12.00

  • Mini-Läslyftet
  • Egen tid och hjälp med schoolity vid behov.
  • Prognosomdömen i Schoolity? Fråga din mentor.
  • Prognosomdömesrum i sal 46 (LBJ kan hjälpa till)

12.00-13.00  Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet.

13.00-15.00  Egen tid.
14.00-15.00 Frivilligt: Idrotta i Byängshallen
15.00 Fredagsdryck i personalrummet!

-> Nästa utvecklingsmöte är  12 mars

 

STUDIEDAGAR 8-9 januari 2018.

Upplägget för utvecklingsdagarna  bygger vidare på de  stationer som hölls under kick-offen och de fördjupningar vi gjorde vecka 44. Vi fördjupar oss i årets tema kommunikation och reflektion.

Måndag 8 januari

8.45 Samling LO. Intro till förmiddagen.

9.00 Walk-ins! Auskultationer på ett nytt sätt.

9.30 MR: Motverka kränkningar i skolan
Arbeta med normer under RollCall
Filmklipp: The race of life
Teflontestet

10:30 FIKA

Skolpersonalens roll i arbetet mot kränkningar: Gruppdiskussion

10:45 Pass 1. Förebyggande arbete
11:20 Pass 2. Ingripande arbete

12.30 Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet

13.30 Samling i LO. Intro till eftermiddagen. Formativ bedömning och ben två.
Om handledarkitet för januari.

Formativ bedömning
Syftet med denna övning är att få syn på vad som är effektivt och vad som är mindre effektivt när det gäller kommunikation med elever. Workshop i grupper. 

Grupp Gruppledare Ämne/fokus Vilka lärare
1 PA MBO, VHE, GGE, SEF
2 Ellinor  MAN, MMN, EEN
3 Åsa MDR, JHE, ÅSA, MJO
4 Lena JER, LLU, JRE, MKN
5 Susanne GHY, JMA, NSA, DMH
6 Allan AMÅ, JME, ESA, MÅH
7 Per LAM, EPE, SSI, JWE
8 Lars ANY, HPE, RSK, SPEC
9 Karin KST, MSI, JST, RBO
10 Robert AVI, LWH, JBE, TAN

16.15 Tid för egen reflektion
16.30 Dagen avslutas

Tisdag 9 januari

8.45 Samling i LO. Personalpolicy presenteras

Ämnesmöten – Fortbildning
9:00-10:30 Ämnesmöte, SH
10:30 Ämnesmöte, SV

Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet

13.00-14.00 GA med GA-handledare
13.00-14:30 Mini-Läslyftet

Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet

-> Nästa utvecklingsmöte är  1 och 2 februari samt 12 mars 2018

 

FORTBILDNING VECKA 44. 2018.

Upplägget för vecka 44  bygger vidare på de  stationer som hölls under kick-offen.
Vi ser flera fördelar med att fördjupa oss i temat (kommunikation och reflektion) som vi introducerade då och att lärare får tid avsatt till att fortsätta arbetet med de tankar och idéer som ni förmedlades på stationerna.

I år arbetar vi dels med en gemensam, obligatorisk del, dels med individuell fortbildning. Alla fyra dagar disponeras fritt vilket också innebär att du arbetar på valfri plats.

Här hittar ni all information om fortbildningen.

 

KICK OFF. 10-11 augusti 2018.

Presentationen
FILM: Eduardo Bricenos TED-talk om performance zones och learning zones.
FILM: 
Hatties 8 mindframes
– Jan Liljegren.

Handledarkit för året
– Marika Ivarsdotter (i samarbete med Allan och Susanne)

Motivation
– Robert Selin

Variation under lektionstid/stationer
– Karin Elmquist och P-A Von Scheele

Kulturen/Visionen
– Lasse Björklund och Stephan Persson

Reflektionsarbete och effektiva frågor
EXEMPEL: Här hittar du Annas fina exempel om hur hon arbetar i matematikämnet
– Åsa Edenfeldt

Att sätta betyg
– Allan Hennius

 

Läråret 2016-2017

UTVECKLINGSMÖTE. 9-14 juni.

En trygg och positiv lärandemiljö. Strategier att använda i klassrummet.
– Eva Eriksson-Block (psykolog)

Hjärnan i klassrummet – vad händer i hjärnan när vi omvandlar information till kunskap?
– 
Sissela Nutley (doktor i kognitiv neurovetenskap)

Fokus på hjärnan, inlärning, stress. Artikel från DN

 

___

UTVECKLINGSMÖTE 3. 9 & 10 JANUARI

Seminarier

Normkritisk pedagogik 2
– Marika Gustafsson

Mer än undervisning & filmen
– Robert Selin

Arbetsdokument för de olika inriktningarna ni valt

Programmet som helhet
Klassen som helhet
Eleven som helhet

Våra auskultationsgrupper

Vi börjar med en gemensam start i LO 9.00.
Här hittar ni programmet för båda dagarna

 

Utvecklingsmöte 2.  Måndag 5/12!

Vi träffas för gemensam uppstart i sal 44.

Här hittar ni auskultationsparen som bildats med utgångspunkt i de inriktningsval ni gjort. Våra ausksultationsgrupper.

Modul med frågor att inspireras av presenteras i respektive klassrum. Auskultationen ska vara klar till sportlovet 27/2.

Workshop med inriktningarna ni valt
Klassrum  71 : Programmet som helhet
Klassrum  72 : Klassen som helhet
Klassrum  73 : Eleven som helhet

-> Utvecklingsmöte 3 0ch 4 är 9 & 10 januari.
-> Utvecklingsmöte 5 & 6 är 2-3 februari.
Läråret 2015-2016

Seminarier

Rasism och främlingsfientlighet i skolan
– Marika Gustafsson, Susanne Durlind, Sven Bellinder

Normkritisk pedagogik 1
– Marika Gustafsson, Susanne Durlind, Sven Bellinder

Lusten att lära; Återkoppling och bedömning
– Robert Selin

Affektnivåer
– Sven Bellinder, Marika Gustafsson

Introduktion till Formativ bedömning
– Lars Björklund

Kollegialt lärande på TEG
– Åsa Edenfeldt, Susanne Durlind

Läråret 2014-2015

Seminarier

Arbetsflöden och tekniska verktyg
– Christian Castenskiold
Mina arbetsflöden beskrivna utifrån grundtankar om vilka styrkor teknik för med sig i möten med elever.

Det tillåtande klassrummet
– Robert Selin
Hur skapar man ett tillåtande klimat i klassrummet, där elever vågar “misslyckas” för att lära sig mer och hjälper varandra att nå målen?

Formativ bedömning med utgångspunkt i bedömningsmatriser
– Igor Govorcinovic
Vilka fördelar och vilka utmaningar finns det med ett starkt fokus på matrisbedömning? Syftet är att väcka frågor och funderingar och på så sätt skapa debatt som leder till ökad likvärdighet i bedömningsförfarande bland lärarna på skolan.

Hur kan vi använda roll call formativt?
– Marika Gustavfsson
Om fixed & growth mindset i relation till vilken typ av återkoppling vi ger eleverna och vilken återkoppling de ger sig själva. I takt med de allt mer högpresterande elever vi  får varje år kan introducerandet av ett growth mindset vara ett sätt att minska stressen och rädslan för misslyckanden. Det blir ett färdigt handledarkit att använda på roll call!

Lärlogg, utvecklingslogg, reflektionslogg
– Sven Bellinder
Kärt barn har, om inte många, så åtminstone, ett par namn. Hur kan en använda elevloggar för att öka och synliggöra lärandet? Det ges exempel på hur en kan arbeta samt tillfälle för  diskussion kring arbetet med loggarna.

Språkutvecklande arbetssätt
– Åsa Edenfeldt
Att ännu tydligare synliggöra och utveckla hur vi använder språket i vår undervisning. Hur vi i våra respektive ämnen kan arbeta för att lyfta ämnesspråket och därmed bidra till elevernas kunskapsutveckling.