Skrivmallar

Syftet med skrivmallar är att hjälpa eleven att komma igång med sitt skrivande. Nedan hittar ni inspirerande exempel från olika kurser.

Texten ska vara två-tre sidor lång och blir underlag för bedömning i alla tre kurserna. Du ska använda dig av minst två källor, som du refererar till, och ett vetenskapligt språk.

Provokativ konst; Skrivmall

Vilka provocerades av konstverket? Varför provocerades de? Och vad blev konsekvenserna av det provocerande konstverket?

Provokativ konst; Flippfilm

En instruktionsfilm som beskriver hur mallen ska användas.

Religion; olika skrivmallar
Här följer sex stycken mallar för enkla texttyper att använda sig av i Religion 1 och Religion 2. Men först lite språktips och hjälp i att komma igång med skrivandet och i att formulera sig.

Retorik: Mall för personlig reflektion
När du gör din reflektion ska du utgå från de områden som beskrivs nedan. Skriv ner dina reflektioner angående de olika delarna

Svenska; skrivmall för referat
Att skriva ett korrekt referat är bland det första du lär dig i svenska på gymnasienivå. Referatskrivning är grunden för de längre utredande och argumenterande texter du skriver i Svenska 2, och en viktig beståndsdel i de vetenskapliga texter du ska producera i Svenska 3.

Svenska 2; Skrivmall debattartikel

Rubriken ska vara kort (helst inte mer än tio ord) och innehålla din tes. Se efter om rubriken anges i uppgiftsinstruktionen, eller om du ska komma på en själv.

Svenska 2; Skrivmall för manus till utredande tal
Du har fått i uppgift att hålla ett utredande tal. Följande strukturmall finns i uppgiftsinstruktionen.

Svenska 1,2 och 3; Tio tips för att utveckla elevens skrivande
Allmänt kring skrivande, användbart i andra kurser.