TEG-Mallar

Här samlar vi officiella mallar/dokuement på TEG där vi önskar ha en helhetssyn.

TEG Know how
Ordlista för (ny) personal. Vad pratar vi om egentligen?

TEG Guide till läsning ELEV

Lässtrategier för effektivt lärande. Här finns de fem lässtrategierna förklarade.

TEG Guide till läsning LÄRARE
Guiden innehåller tio konkreta tips på hur du som lärare aktivt kan arbeta med lässtrategier i klassrummet.

TEG Guide till källhantering + flippfilm
Det här är skolans guide till källhantering! Eleven kan använda guiden varje gång de ska citera, källhänvisa eller göra en källförteckning.

TEG Guide till skrivmallar
En skrivmall hjälper eleven att komma igång med skrivuppgifter. Här hittar du exempel på skrivmallar i olika ämnen.

TEG Guide till lärloggar
Syftet med lärloggar är att hjälpa eleven samla sina lärdomar under lektionen.