Lärloggar

Nedan hittar ni inspirerande exempel från olika kurser. Syftet med lärlogg/utlvecklingslogg/reflektionslogg är att hjälpa eleven samla sina lärdomar under lektionen.


Arbetsplan med frågor att komma igång
EHT har en arbetsplan med frågor som hjälper elever att komma igång. Varför inte låta alla elever svar på frågorna i sin lärlogg?

Gymnasiearbetet
En skrivmall med tips på sådant eleverna bör reflektera över.

Pedagogiskt ledarskap
Exempel från kursen Pedagogiskt ledarskap där loggen är ett ställe där både eleven och läraren synliggör vad som händer med lärandet men även om något inte känts bra och sådant som läraren bör veta.

Svenska 1
Exempel på reflektioner som eleverna uppmuntras göra i Svenska.

Svenska 2
Så här organiserar du din portfölj i Svenska 2.

Sven och Robert har haft genomgångar på  utvecklingsdagar angående lärloggar. Kärt barn har, om inte många, så åtminstone, ett par namn. Hur kan en använda elevloggar för att öka och synliggöra lärandet? Det ges exempel på hur en kan arbeta samt tillfälle för  diskussion kring arbetet med loggarna.
Du kan läsa Svens presentation här.
Här kan du läsa Roberts presentation ”Återkoppling och bedömning”.