Bidra med innehåll

Syftet med siten är att vi på Täby Enskilda Gymnasiumska ska dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Hur kan målet för undervisningen tydliggöras?

Hur kan återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet? På siten samlar vi tankar och förslag kring formativ bedömning och helhet. Här samlar vi både inspirerande och konkreta exempel.

Fyll i det här dokumentet med önskemål, tankar och länkar till material om ni vill ha med något särskilt eller fyll i formuläret nedan.