STUDIEDAGARNA 11-13 JUNI

 

Vi sätter fokus på examensmålen och börjar brett, för att sedan arbeta oss ner på detaljnivå.

Måndag 11 juni (09.00 – 16.00)

09.00 LO: Sammanfattning av årets tema. Vad, hur och varför har vi gjort detta arbete?
RSE och JLI

09:15 Fika

09.45 LO: Examensmålen och GA
Har du koll på examensmålen? Varför är det viktigt? Med GA ska eleverna visa upp vad de lärt sig och sammanfatta utbildningen på programmet, Kronan på verket, de ska hålla sig inom examensmålen, hur kan alla bidra till deras slutarbete på programmet?
KEL + RSE

10.15 Valfri plats: Workshop
Läs in dig på examensmålen och använd dessa frågor för “instudering”.

12:00 – 13:00 Lunch

13.00  LO: Inspiration för arbete kring examensmålen
Introduktion programspecifik verksamhet, kvalitetsutveckling i programmet. Tydligt fokus på examensmålen. Exemplet Teknik: synk av kursinnehåll utifrån “gräsrotsperspektivet”. Alla program har tidigare reflekterat över kursinnehåll och potentiella samarbetsprojekt.

13.45– 14:45 Sal 2: Samhällsvetenskapsprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

15:00-16:00 Sal 2: Ekonomiprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

Tisdag 12 juni (9.00-16.00)

9:00-9:15  LO: Samling för alla
AHE och KEL

9:45-10:45 Sal 2: Naturvetenskapsprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

11:00-12:00 Sal 2: Det digitala samhället (Estetiska programmet)
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

12 – 13 Lunch

13:00-14:00 Sal 2. Teknikprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

14:00 – 16:00 Egen tid på skolan. Rörelse, reflektion och rekreation… Fotboll för de som vill på gräsmattan.

14:15-15:15 Läslyftet.
14:15-15:15 Sal 72. GA-tid för nya GA-handledare.

Onsdag 13 juni (8.30-ca 13.30)

08:30 – 11:30 Ämnesinriktad aktivitet

08:30 – 11:30 Ma-gruppen behöver hela passet till fortbildning

8:30-9:30 Moderna språk, Historia, Media

9.00-10.30 Tillgängligt lärande: specialpedagoger (MNO, JWE), LBJ och PHA inför läråret 18/19 och kickoff. (konferensen)

9:30-10:30 Svenska, Samhällskunskap

10:30-11:30 Engelska

STUDIEDAGEN 12 mars

Vi fortsätter med årets tema och har denna gång extra fokus på att följa upp och reflektera över arbetet vi gjort under året.

08.45 Välkomna. Samling och introduktion i LO.

09.00 Pedagogiska programråd

10.15 Fika

10.30  Pedagogiska programråd

12.00  Studiedagslunch i Bistro Bentleys regi.

13.00 Valbara och frivilliga stationer.

Föreläsare Station Längd
Josefin, Lars och Marie N Från KI och hjärnforskning till TEG och pedagogik;
Hur hanterar du utmanande elevsituationer?
En workshop om flexibla pedagogiska lösningar.
40 min
Robert Verktyg för samtal med ungdomar (MI)
Vi följer upp förra studiedagen med konkreta verktyg. På vilket sätt kan man föra samtal om viktiga frågor som känns bra både för de unga du samtalar med och för dig?Konkreta tips och möjlighet att testa ”verktyg” i övningar reflektioner i par och smågrupp.
40 min.
Neco Building a Thinking (Mathematics) Classroom
Workshopen kommer att handla om (eller bygga på) en föreläsning från Matematikbiennalen 2018 på Karlstads universitet av Peter Liljedahl.Dr. Peter Liljedahl presenterade antal verktyg som kommer från forskning (även hans), som kan bidra till att bygga en miljö som bidrar till problembaserat lärande. Han menar att en problembaserad inlärningsmiljö och kultur snabbt kan etableras.
25 – 30 minuter

14.00 Valbara och frivilliga Stationer

Föreläsare Stationer Längd
Josefin, Lars och Marie N Från KI och hjärnforskning till TEG och pedagogik;
Hur hanterar du utmanande elevsituationer?
En workshop om flexibla pedagogiska lösningar.
40 min
Robert Verktyg för samtal med ungdomar (MI)
Vi följer upp förra studiedagen med konkreta verktyg. På vilket sätt kan man föra samtal om viktiga frågor som känns bra både för de unga du samtalar med och för dig?Konkreta tips och möjlighet att testa ”verktyg” i övningar reflektioner i par och smågrupp.
40 min
Neco Building a Thinking (Mathematics) Classroom
Workshopen kommer att handla om (eller bygga på) en föreläsning från Matematikbiennalen 2018 på Karlstads universitet av Peter Liljedahl.Dr. Peter Liljedahl presenterade antal verktyg som kommer från forskning (även hans), som kan bidra till att bygga en miljö som bidrar till problembaserat lärande. Han menar att en problembaserad inlärningsmiljö och kultur snabbt kan etableras.
25 – 30 minuter
Lotta PRÖVA MEDICINSK YOGA.
Ett dynamiskt, mjukt och enkelt yogapass som fördjupar din andning och ökar flexibiliteten i din rygg. Alla klarar detta pass, ingen förkunskap krävs.
1h

15.00  Fika och egen tid på skolan

16.30  Dagen avslutas

 

STUDIEDAGAR 1-2 februari

 

STUDIEDAGAR 1-2 februari.
Vi fortsätter med årets tema och har denna gång extra fokus på elevernas upplevda stress.

Torsdag 1 februari

8.45  Välkommen till studiedagarna!
Skolinspektionens skolenkät. Skolutvärderingen och frågan kring elevernas upplevda stress. JLI och SEF.

9.15 Kort-kaffe i Orangeriet

9.30 – 10.10  MI, motiverande samtal (RSE).

10.20 – 11.00 Stationer 1

11.05 – 11:45 Stationer 2

Gruppindelning. Gruppchefer är fetstilta.

A. Kommunikation, planering och samarbete. Schoolity och helhetsschemat. (SBE, AHE
B. Kartläggning, “tidsstudier”, biologi och stress (LLB, KEL)
C. Elev-referensgrupper som utgångspunkt för diskussion (SPE, PVS, LBJ)
D. Organisationsnivån (MIV, MNO, JLI)

Tider

40 min per station

Station A

RUM 44

Kommunikation

Station B

RUM 74

Kartläggning

Station C

RUM 72

Referensgrupper

Station D

RUM 71

Organisation

Grupp 1 10.20 11.05 13.15 14.00
Grupp 2 14.00 10.20 11.05 13.15
Grupp 3 13.15 14.00 10.20 11.05
Grupp 4 11.05 13.15 14.00 10.20


11:50
 Samling i LO. Information.

12.00-13.00 Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet.

13.00-13.05 Samling i LO. Info från MEK, ELB: Stödsamtal till elever av psykologstudenter börjar 15 februari.

13.15 – 13.55 Stationer 1
14.00 – 14.40 Stationer 2

14.45  Finfikapaus i Orangeriet

15:15 Samling LO

15.25-16.15 Summering i kvintetter. (Fliken “nio grupper”). Förstelärarna leder reflekterande diskussion kring dagens arbete. “Checklista” för konkreta handlingar som vi följer upp och utvärderar vid studiedagen 12 mars och vid programråd.

 

Fredag 2 februari

8.45 Introduktion i LO
9.00  What gets measured gets done. Om helheten och skolans kvalitetsmätningar.
9.30 Tid att fylla i årets arbetsmiljöenkät.

10.10  Finfika med blindprovning av kaffesorter!

10.30-12.00

  • Mini-Läslyftet
  • Egen tid och hjälp med schoolity vid behov.
  • Prognosomdömen i Schoolity? Fråga din mentor.
  • Prognosomdömesrum i sal 46 (LBJ kan hjälpa till)

12.00-13.00  Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet.

13.00-15.00  Egen tid.
14.00-15.00 Frivilligt: Idrotta i Byängshallen
15.00 Fredagsdryck i personalrummet!

-> Nästa utvecklingsmöte är  12 mars

 

 

STUDIEDAGAR 8-9 JANUARI.

Upplägget för studiedagarna  bygger vidare på de  stationer som hölls under kick-offen och de fördjupningar vi gjorde vecka 44. Vi fördjupar oss i årets tema kommunikation och reflektion.

Måndag 8 januari

8.45 Samling LO. Intro till förmiddagen.
9.00 Walk-ins! Auskultationer på ett nytt sätt.
9.30 MR: Motverka kränkningar i skolan

10:30 FIKA

Gruppdiskussion
10:45 Pass 1. Förebyggande arbete
11:20 Pass 2. Ingripande arbete

12.30 Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet

13.30 Samling i LO. Intro till eftermiddagen. Formativ bedömning och ben två. Om handledarkitet för januari.

Workshop i grupper.

Grupp Gruppledare Ämne/fokus Vilka lärare
1 PA MBO, VHE, GGE, SEF
2 Ellinor LBJ, MAN, MMN, EEN
3 Åsa MDR, JHE, ÅSA, MJO
4 Lena JER, LLU, JRE, MKN
5 Susanne GHY, JMA, NSA, DMH
6 Allan AMÅ, JME, ESA, MÅH
7 Per LAM, EPE, SSI, JWE
8 Igor ANY, HPE, RSK, SPEC
9 Karin KST, MSI, JST, RBO
10 Robert AVI, LWH, JBE, TAN

16.15 Tid för egen reflektion
16.30 Dagen avslutas

Tisdag 9 januari

8.45 Samling i LO. Personalpolicy presenteras

Ämnesmöten – Fortbildning
9:00-10:30 Ämnesmöte, SH
10:30 Ämnesmöte, SV

Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet

13.00-14.00 GA med GA-handledare
13.00-14:30 Mini-Läslyftet

Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet

-> Nästa utvecklingsmöte är  1 och 2 februari samt 12 mars 2018

Fortbildning vecka 44

 

En av vår skolas styrkor handlar om det gemensamma lärandet att vi delar med oss, är generösa, utvecklar och utmanar varandra. Här är vecka 44 en viktig resurs. I år arbetar vi dels med en gemensam, obligatorisk del, dels med individuell fortbildning. Alla fyra dagar disponeras fritt vilket också innebär att du arbetar på valfri plats.

Ni hittar all information i detta dokument.

INFÖR UTVECKLINGSMÖTE 9-13 JUNI

sommar.jpg

UTVECKLINGSMÖTE. 9-14 juni.

Fredag 9 juni (halvdag)

13.00-15.00 Gemensamma projekt och kurssamarbeten
Mer detaljerad information hittar ni i dokumentet

Tid Årskurs Sal Dokument
Fredag 9/6
13.00 –
14.30
S16 71 Planering S16

 

Måndag 12 juni
Start i LO

8.45 Melanie och Greta från TEEO informerar

9.00 Om studiedagarna som varit och kommer: RSE
Sammanfattning av årets tema. Vad, hur och varför har vi gjort detta arbete?

9.00-12.00 EHT arbetsmöte

9.15-14.40 Gemensamma projekt och kurssamarbeten fokus åk 2.
Mer detaljerad information hittar ni i dokumentet

Måndag 12/6
09.30 -10.45 ES16 71 Planering ES16
10.45 – 12.00 N/T16 71 Planering N16
Planering T16
12.00 LUNCH
13.30 -14.45 Ek16 71 Planering Ek16


Tisdag 13 juni
Externa gästföreläsare

9.00-9.15 All personal: Introduktion i LO

9.20-12.00 Eva Eriksson-Block (psykolog): En trygg och positiv lärandemiljö. Strategier att använda i klassrummet. Personalen indelas i två grupper.

9.20-10.40 Grupp 1 med Eva i LO. Övriga egen tid.

10.40-12.00 Grupp 2 med med Eva i LO. Övriga egen tid.

13.00-15.00: Sissela Nutley (doktor i kognitiv neurovetenskap): ”Hjärnan i klassrummet – vad händer i hjärnan när vi omvandlar information till kunskap?” Fokus på hjärnan, inlärning, stress. Läs gärna

Samtal i mindre grupper

Onsdag 14 juni

10.00-11.30 Tid för ämnesmöten

11.30-12.00 För ALLA: Hemlig gästföreläsare i sal 44

12.00 Avslutningslunch för lärare

Nästa utvecklingsdag är på Kick-off 10-11 augusti 2017.

Inför utvecklingsmöte 2, 5/12

utvecklingsmote.jpg

Vi träffas för gemensam uppstart i sal 44.

Våra ausksultationsgrupper

Modul med frågor att inspireras av presenteras i respektive klassrum. Auskultationen ska vara klar till sportlovet 27/2.

Workshop med inriktningarna ni valt
Klassrum  71 : Programmet som helhet
Klassrum  72 : Klassen som helhet
Klassrum  73 : Eleven som helhet

-> Utvecklingsmöte 3 0ch 4 är 9 & 10 januari.
-> Utvecklingsmöte 5 & 6 är 2-3 februari.