UTVECKLINGSDAGAR 1-2 februari

 

UTVECKLINGSDAGAR 1-2 februari.
Vi fortsätter med årets tema och har denna gång extra fokus på elevernas upplevda stress.

Torsdag 1 februari

8.45  Välkommen till studiedagarna!
Skolinspektionens skolenkät. Skolutvärderingen och frågan kring elevernas upplevda stress. JLI och SEF.

9.15 Kort-kaffe i Orangeriet

9.30 – 10.10  MI, motiverande samtal (RSE).

10.20 – 11.00 Stationer 1

11.05 – 11:45 Stationer 2

Gruppindelning. Gruppchefer är fetstilta.

A. Kommunikation, planering och samarbete. Schoolity och helhetsschemat. (SBE, AHE
B. Kartläggning, “tidsstudier”, biologi och stress (LLB, KEL)
C. Elev-referensgrupper som utgångspunkt för diskussion (SPE, PVS, LBJ)
D. Organisationsnivån (MIV, MNO, JLI)

Tider

40 min per station

Station A

RUM 44

Kommunikation

Station B

RUM 74

Kartläggning

Station C

RUM 72

Referensgrupper

Station D

RUM 71

Organisation

Grupp 1 10.20 11.05 13.15 14.00
Grupp 2 14.00 10.20 11.05 13.15
Grupp 3 13.15 14.00 10.20 11.05
Grupp 4 11.05 13.15 14.00 10.20


11:50
 Samling i LO. Information.

12.00-13.00 Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet.

13.00-13.05 Samling i LO. Info från MEK, ELB: Stödsamtal till elever av psykologstudenter börjar 15 februari.

13.15 – 13.55 Stationer 1
14.00 – 14.40 Stationer 2

14.45  Finfikapaus i Orangeriet

15:15 Samling LO

15.25-16.15 Summering i kvintetter. (Fliken “nio grupper”). Förstelärarna leder reflekterande diskussion kring dagens arbete. “Checklista” för konkreta handlingar som vi följer upp och utvärderar vid studiedagen 12 mars och vid programråd.

 

Fredag 2 februari

8.45 Introduktion i LO
9.00  What gets measured gets done. Om helheten och skolans kvalitetsmätningar.
9.30 Tid att fylla i årets arbetsmiljöenkät.

10.10  Finfika med blindprovning av kaffesorter!

10.30-12.00

  • Mini-Läslyftet
  • Egen tid och hjälp med schoolity vid behov.
  • Prognosomdömen i Schoolity? Fråga din mentor.
  • Prognosomdömesrum i sal 46 (LBJ kan hjälpa till)

12.00-13.00  Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet.

13.00-15.00  Egen tid.
14.00-15.00 Frivilligt: Idrotta i Byängshallen
15.00 Fredagsdryck i personalrummet!

-> Nästa utvecklingsmöte är  12 mars

 

 

Annonser

UTVECKLINGSDAGAR 8-9 JANUARI.

Upplägget för utvecklingsdagarna  bygger vidare på de  stationer som hölls under kick-offen och de fördjupningar vi gjorde vecka 44. Vi fördjupar oss i årets tema kommunikation och reflektion.

Måndag 8 januari

8.45 Samling LO. Intro till förmiddagen.
9.00 Walk-ins! Auskultationer på ett nytt sätt.
9.30 MR: Motverka kränkningar i skolan

10:30 FIKA

Gruppdiskussion
10:45 Pass 1. Förebyggande arbete
11:20 Pass 2. Ingripande arbete

12.30 Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet

13.30 Samling i LO. Intro till eftermiddagen. Formativ bedömning och ben två. Om handledarkitet för januari.

Workshop i grupper.

Grupp Gruppledare Ämne/fokus Vilka lärare
1 PA MBO, VHE, GGE, SEF
2 Ellinor LBJ, MAN, MMN, EEN
3 Åsa MDR, JHE, ÅSA, MJO
4 Lena JER, LLU, JRE, MKN
5 Susanne GHY, JMA, NSA, DMH
6 Allan AMÅ, JME, ESA, MÅH
7 Per LAM, EPE, SSI, JWE
8 Igor ANY, HPE, RSK, SPEC
9 Karin KST, MSI, JST, RBO
10 Robert AVI, LWH, JBE, TAN

16.15 Tid för egen reflektion
16.30 Dagen avslutas

Tisdag 9 januari

8.45 Samling i LO. Personalpolicy presenteras

Ämnesmöten – Fortbildning
9:00-10:30 Ämnesmöte, SH
10:30 Ämnesmöte, SV

Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet

13.00-14.00 GA med GA-handledare
13.00-14:30 Mini-Läslyftet

Bistro Bentley bjuder på studiedagslunch i orangeriet

-> Nästa utvecklingsmöte är  1 och 2 februari samt 12 mars 2018

Fortbildning vecka 44

 

En av vår skolas styrkor handlar om det gemensamma lärandet att vi delar med oss, är generösa, utvecklar och utmanar varandra. Här är vecka 44 en viktig resurs. I år arbetar vi dels med en gemensam, obligatorisk del, dels med individuell fortbildning. Alla fyra dagar disponeras fritt vilket också innebär att du arbetar på valfri plats.

Ni hittar all information i detta dokument.

INFÖR UTVECKLINGSMÖTE 9-13 JUNI

sommar.jpg

UTVECKLINGSMÖTE. 9-14 juni.

Fredag 9 juni (halvdag)

13.00-15.00 Gemensamma projekt och kurssamarbeten
Mer detaljerad information hittar ni i dokumentet

Tid Årskurs Sal Dokument
Fredag 9/6
13.00 –
14.30
S16 71 Planering S16

 

Måndag 12 juni
Start i LO

8.45 Melanie och Greta från TEEO informerar

9.00 Om studiedagarna som varit och kommer: RSE
Sammanfattning av årets tema. Vad, hur och varför har vi gjort detta arbete?

9.00-12.00 EHT arbetsmöte

9.15-14.40 Gemensamma projekt och kurssamarbeten fokus åk 2.
Mer detaljerad information hittar ni i dokumentet

Måndag 12/6
09.30 -10.45 ES16 71 Planering ES16
10.45 – 12.00 N/T16 71 Planering N16
Planering T16
12.00 LUNCH
13.30 -14.45 Ek16 71 Planering Ek16


Tisdag 13 juni
Externa gästföreläsare

9.00-9.15 All personal: Introduktion i LO

9.20-12.00 Eva Eriksson-Block (psykolog): En trygg och positiv lärandemiljö. Strategier att använda i klassrummet. Personalen indelas i två grupper.

9.20-10.40 Grupp 1 med Eva i LO. Övriga egen tid.

10.40-12.00 Grupp 2 med med Eva i LO. Övriga egen tid.

13.00-15.00: Sissela Nutley (doktor i kognitiv neurovetenskap): ”Hjärnan i klassrummet – vad händer i hjärnan när vi omvandlar information till kunskap?” Fokus på hjärnan, inlärning, stress. Läs gärna

Samtal i mindre grupper

Onsdag 14 juni

10.00-11.30 Tid för ämnesmöten

11.30-12.00 För ALLA: Hemlig gästföreläsare i sal 44

12.00 Avslutningslunch för lärare

Nästa utvecklingsdag är på Kick-off 10-11 augusti 2017.

Inför utvecklingsmöte 2, 5/12

utvecklingsmote.jpg

Vi träffas för gemensam uppstart i sal 44.

Våra ausksultationsgrupper

Modul med frågor att inspireras av presenteras i respektive klassrum. Auskultationen ska vara klar till sportlovet 27/2.

Workshop med inriktningarna ni valt
Klassrum  71 : Programmet som helhet
Klassrum  72 : Klassen som helhet
Klassrum  73 : Eleven som helhet

-> Utvecklingsmöte 3 0ch 4 är 9 & 10 januari.
-> Utvecklingsmöte 5 & 6 är 2-3 februari.

PASSION FÖR LÄRARE!

teachers-apple.jpg
Lärare är ingen homogen grupp. Ibland kan man få det intrycket när skolan diskuteras på olika sätt. Men, naturligtvis är det inte möjligt att karakterisera en så stor och varierad yrkesgrupp med några enkla ord. Sanningen torde vara att den är precis lika heterogen som många andra yrkesgrupper. På samma sätt som vi möter både fantastiska och mediokra läkare, skickliga och taffliga mäklare eller skarpa och ofokuserade jurister – på samma sätt är våra skolor fyllda av lärare som är allt från lysande till tämligen medelmåttiga.

Läs hela inlägget på Jan Liljegrens blogg Rektor reflekterar.