STUDIEDAGARNA 11-13 JUNI

 

Vi sätter fokus på examensmålen och börjar brett, för att sedan arbeta oss ner på detaljnivå.

Måndag 11 juni (09.00 – 16.00)

09.00 LO: Sammanfattning av årets tema. Vad, hur och varför har vi gjort detta arbete?
RSE och JLI

09:15 Fika

09.45 LO: Examensmålen och GA
Har du koll på examensmålen? Varför är det viktigt? Med GA ska eleverna visa upp vad de lärt sig och sammanfatta utbildningen på programmet, Kronan på verket, de ska hålla sig inom examensmålen, hur kan alla bidra till deras slutarbete på programmet?
KEL + RSE

10.15 Valfri plats: Workshop
Läs in dig på examensmålen och använd dessa frågor för “instudering”.

12:00 – 13:00 Lunch

13.00  LO: Inspiration för arbete kring examensmålen
Introduktion programspecifik verksamhet, kvalitetsutveckling i programmet. Tydligt fokus på examensmålen. Exemplet Teknik: synk av kursinnehåll utifrån “gräsrotsperspektivet”. Alla program har tidigare reflekterat över kursinnehåll och potentiella samarbetsprojekt.

13.45– 14:45 Sal 2: Samhällsvetenskapsprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

15:00-16:00 Sal 2: Ekonomiprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

Tisdag 12 juni (9.00-16.00)

9:00-9:15  LO: Samling för alla
AHE och KEL

9:45-10:45 Sal 2: Naturvetenskapsprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

11:00-12:00 Sal 2: Det digitala samhället (Estetiska programmet)
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

12 – 13 Lunch

13:00-14:00 Sal 2. Teknikprogrammet
Samtliga lärare som ska undervisa på programmet närvarar för att utifrån examensmålen diskutera ämnesövergripande projekt, nyckelförmågor för programmet och hur de kommer fram i olika ämnen samt progressionen över årskurserna.
“Programmet som helhet”
“Samarbeten och helhet”

14:00 – 16:00 Egen tid på skolan. Rörelse, reflektion och rekreation… Fotboll för de som vill på gräsmattan.

14:15-15:15 Läslyftet.
14:15-15:15 Sal 72. GA-tid för nya GA-handledare.

Onsdag 13 juni (8.30-ca 13.30)

08:30 – 11:30 Ämnesinriktad aktivitet

08:30 – 11:30 Ma-gruppen behöver hela passet till fortbildning

8:30-9:30 Moderna språk, Historia, Media

9.00-10.30 Tillgängligt lärande: specialpedagoger (MNO, JWE), LBJ och PHA inför läråret 18/19 och kickoff. (konferensen)

9:30-10:30 Svenska, Samhällskunskap

10:30-11:30 Engelska