STUDIEDAGEN 12 mars

Vi fortsätter med årets tema och har denna gång extra fokus på att följa upp och reflektera över arbetet vi gjort under året.

08.45 Välkomna. Samling och introduktion i LO.

09.00 Pedagogiska programråd

10.15 Fika

10.30  Pedagogiska programråd

12.00  Studiedagslunch i Bistro Bentleys regi.

13.00 Valbara och frivilliga stationer.

Föreläsare Station Längd
Josefin, Lars och Marie N Från KI och hjärnforskning till TEG och pedagogik;
Hur hanterar du utmanande elevsituationer?
En workshop om flexibla pedagogiska lösningar.
40 min
Robert Verktyg för samtal med ungdomar (MI)
Vi följer upp förra studiedagen med konkreta verktyg. På vilket sätt kan man föra samtal om viktiga frågor som känns bra både för de unga du samtalar med och för dig?Konkreta tips och möjlighet att testa ”verktyg” i övningar reflektioner i par och smågrupp.
40 min.
Neco Building a Thinking (Mathematics) Classroom
Workshopen kommer att handla om (eller bygga på) en föreläsning från Matematikbiennalen 2018 på Karlstads universitet av Peter Liljedahl.Dr. Peter Liljedahl presenterade antal verktyg som kommer från forskning (även hans), som kan bidra till att bygga en miljö som bidrar till problembaserat lärande. Han menar att en problembaserad inlärningsmiljö och kultur snabbt kan etableras.
25 – 30 minuter

14.00 Valbara och frivilliga Stationer

Föreläsare Stationer Längd
Josefin, Lars och Marie N Från KI och hjärnforskning till TEG och pedagogik;
Hur hanterar du utmanande elevsituationer?
En workshop om flexibla pedagogiska lösningar.
40 min
Robert Verktyg för samtal med ungdomar (MI)
Vi följer upp förra studiedagen med konkreta verktyg. På vilket sätt kan man föra samtal om viktiga frågor som känns bra både för de unga du samtalar med och för dig?Konkreta tips och möjlighet att testa ”verktyg” i övningar reflektioner i par och smågrupp.
40 min
Neco Building a Thinking (Mathematics) Classroom
Workshopen kommer att handla om (eller bygga på) en föreläsning från Matematikbiennalen 2018 på Karlstads universitet av Peter Liljedahl.Dr. Peter Liljedahl presenterade antal verktyg som kommer från forskning (även hans), som kan bidra till att bygga en miljö som bidrar till problembaserat lärande. Han menar att en problembaserad inlärningsmiljö och kultur snabbt kan etableras.
25 – 30 minuter
Lotta PRÖVA MEDICINSK YOGA.
Ett dynamiskt, mjukt och enkelt yogapass som fördjupar din andning och ökar flexibiliteten i din rygg. Alla klarar detta pass, ingen förkunskap krävs.
1h

15.00  Fika och egen tid på skolan

16.30  Dagen avslutas