INFÖR UTVECKLINGSMÖTE 9-13 JUNI

sommar.jpg

UTVECKLINGSMÖTE. 9-14 juni.

Fredag 9 juni (halvdag)

13.00-15.00 Gemensamma projekt och kurssamarbeten
Mer detaljerad information hittar ni i dokumentet

Tid Årskurs Sal Dokument
Fredag 9/6
13.00 –
14.30
S16 71 Planering S16

 

Måndag 12 juni
Start i LO

8.45 Melanie och Greta från TEEO informerar

9.00 Om studiedagarna som varit och kommer: RSE
Sammanfattning av årets tema. Vad, hur och varför har vi gjort detta arbete?

9.00-12.00 EHT arbetsmöte

9.15-14.40 Gemensamma projekt och kurssamarbeten fokus åk 2.
Mer detaljerad information hittar ni i dokumentet

Måndag 12/6
09.30 -10.45 ES16 71 Planering ES16
10.45 – 12.00 N/T16 71 Planering N16
Planering T16
12.00 LUNCH
13.30 -14.45 Ek16 71 Planering Ek16


Tisdag 13 juni
Externa gästföreläsare

9.00-9.15 All personal: Introduktion i LO

9.20-12.00 Eva Eriksson-Block (psykolog): En trygg och positiv lärandemiljö. Strategier att använda i klassrummet. Personalen indelas i två grupper.

9.20-10.40 Grupp 1 med Eva i LO. Övriga egen tid.

10.40-12.00 Grupp 2 med med Eva i LO. Övriga egen tid.

13.00-15.00: Sissela Nutley (doktor i kognitiv neurovetenskap): ”Hjärnan i klassrummet – vad händer i hjärnan när vi omvandlar information till kunskap?” Fokus på hjärnan, inlärning, stress. Läs gärna

Samtal i mindre grupper

Onsdag 14 juni

10.00-11.30 Tid för ämnesmöten

11.30-12.00 För ALLA: Hemlig gästföreläsare i sal 44

12.00 Avslutningslunch för lärare

Nästa utvecklingsdag är på Kick-off 10-11 augusti 2017.