Inför utvecklingsdagarna 9 & 10 januari

Utveckling (1).jpg

Vi börjar med en gemensam start i LO 9.00.

Här hittar ni programmet för båda dagarna

Arbetsdokument för de olika inriktningarna ni valt

Programmet som helhet
Klassen som helhet
Eleven som helhet

Våra auskultationsgrupper

-> Utvecklingsmöte 5 & 6 är 2-3 februari.