Inför utvecklingsmötet 2&3 februari

UTVECKLINGSMÖTE 4,  TORSDAG 2 &3 FEBRUARI

8.50 Alla: Introduktion i LO.

Här kan in se programmet för båda dagarna.

Annonser