Inför utvecklingsmöte 2, 5/12

utvecklingsmote.jpg

Vi träffas för gemensam uppstart i sal 44.

Våra ausksultationsgrupper

Modul med frågor att inspireras av presenteras i respektive klassrum. Auskultationen ska vara klar till sportlovet 27/2.

Workshop med inriktningarna ni valt
Klassrum  71 : Programmet som helhet
Klassrum  72 : Klassen som helhet
Klassrum  73 : Eleven som helhet

-> Utvecklingsmöte 3 0ch 4 är 9 & 10 januari.
-> Utvecklingsmöte 5 & 6 är 2-3 februari.