Inför utvecklingsmöte 10/10

utveckling
Vi träffas i sal 44 klockan 15:15 för en kort gemensam uppstart.

Presentation av nya plattformen för kollegialt lärande! Här samlar vi allt stoff från utvecklingsdagar men även sådant ni vill bidra med och den uppdateras kontinuerligt. En användbar sida tänkt som en resurs där allas expertis tas tillvara.

I slutet av dagen ska ni välja vilket ”helhetsspår” som känns intressant att ha en auskultation inom. Ni fyller i det här dokumentet efter att ha gått på alla tre stationer.

Programvis besöker råden sedan tre spännande stationer på temat helhet.Varje station startar 15:30, 15:50, 16:10 och vi går mellan stationerna i nummerordning. Naturrådet, Estetrådet, Ek + Sa-rådet.

Klassen som helhet (Karin, P-A) Sal 71. Naturrådet börjar.

Eleven som helhet (Sven & Stephan) Sal 72. Estetrådet börjar.

Programmet som helhet (Lasse & Ellinor) Sal 73. Ek + Sa-rådet börjar.

Sista fem minuterna fyller alla i dokumentet med vad ni vill auskultera inom för område.

Återkoppling? Jajamensan, här på siten!