Growth mindset och tilltro

growth
Läraren måste tro på eleven. Även om eleven själv inte gör det. I synnerhet om eleven själv inte gör det. Att lära sig handlar om att våga tappa fotfästet för en stund. Då måste miljön vara sådan att man törs pröva. Att man törs misslyckas. Att man uppmuntras att göra många fel och lära sig av dem.

Stanford-professorn Carol Dweck har ägnat stor del av sin forskning åt att se hur vår inställning påverkas av utmaningar. Hennes ingång är psykologens, men resultaten av hennes forskning är högst relevanta för pedagogikens värld. I korthet kan man sammanfatta kärnan i tankarna kring growth och fixed mindset med ett citat av Dweck:

“No matter who you are, you can always become a great deal smarter.”

Läs hela inlägget på Jan Liljegrens blogg Rektor reflekterar.