Sammanställning av utvecklingsmötet 10/10

puzzel

Den 10 oktober hade vi lärårets första utvecklingsmöte. Eftersom vårt övergripande tema i år är Helhet besökte samtliga lärare de tre stationerna Programmet som helhet, Klassen som helhet och Eleven som helhet. Syftet var att ge smakprov och starta processer inför kommande auskultationer.

Ni hittar sammanställningar av samtliga stationer här.

Att ha höga förväntningar på eleven är att ha höga förväntningar på sig själv…

hogaforvantningar.jpg
Det här med höga förväntningar är svårt. Alla vill väl egentligen ha det, men om man inte upplever att eleverna kan leva upp till förväntningarna finns det såklart en risk att man blir bitter – och eftersom man inte kan fejka höga förväntningar (eftersom dessa tenderar att kommuniceras på andra sätt än medvetet och muntligt, se exempelvis Ambady & Rosenthal 1993) så leder detta till att höga förväntningar förmodligen fungerar bäst när de infrias – vilket blir lite av ett cirkelresonemang.

Läs hela inlägget på Lasse Björklunds blogg På vetenskaplig grund.

Inför utvecklingsmöte 10/10

utveckling
Vi träffas i sal 44 klockan 15:15 för en kort gemensam uppstart.

Presentation av nya plattformen för kollegialt lärande! Här samlar vi allt stoff från utvecklingsdagar men även sådant ni vill bidra med och den uppdateras kontinuerligt. En användbar sida tänkt som en resurs där allas expertis tas tillvara.

I slutet av dagen ska ni välja vilket ”helhetsspår” som känns intressant att ha en auskultation inom. Ni fyller i det här dokumentet efter att ha gått på alla tre stationer.

Programvis besöker råden sedan tre spännande stationer på temat helhet.Varje station startar 15:30, 15:50, 16:10 och vi går mellan stationerna i nummerordning. Naturrådet, Estetrådet, Ek + Sa-rådet.

Klassen som helhet (Karin, P-A) Sal 71. Naturrådet börjar.

Eleven som helhet (Sven & Stephan) Sal 72. Estetrådet börjar.

Programmet som helhet (Lasse & Ellinor) Sal 73. Ek + Sa-rådet börjar.

Sista fem minuterna fyller alla i dokumentet med vad ni vill auskultera inom för område.

Återkoppling? Jajamensan, här på siten!

Growth mindset och tilltro

growth
Läraren måste tro på eleven. Även om eleven själv inte gör det. I synnerhet om eleven själv inte gör det. Att lära sig handlar om att våga tappa fotfästet för en stund. Då måste miljön vara sådan att man törs pröva. Att man törs misslyckas. Att man uppmuntras att göra många fel och lära sig av dem.

Stanford-professorn Carol Dweck har ägnat stor del av sin forskning åt att se hur vår inställning påverkas av utmaningar. Hennes ingång är psykologens, men resultaten av hennes forskning är högst relevanta för pedagogikens värld. I korthet kan man sammanfatta kärnan i tankarna kring growth och fixed mindset med ett citat av Dweck:

“No matter who you are, you can always become a great deal smarter.”

Läs hela inlägget på Jan Liljegrens blogg Rektor reflekterar.