Uppstart i Svenska 1: sociala medier och samarbeten

dator
I år har vi ett nytt upplägg på min skola. Det började med att jag och min kollega, Malin Jonsson, redan i våras önskade att få schematekniska möjligheter för att lättare samarbeta ämnesövergripande i samhällsettorna. Det ledde till att jag undervisar dem i svenska och psykologi och Malin i samhällskunskap och engelska. Utifrån detta hade vi som målsättning att redan från start planera mer tillsammans och helt enkelt ta ett helhetsgrepp om viktiga förmågor och centralt innehåll som berörs i våra kurser.

Läs hela inlägget på Åsa Edenfeldts blogg Strategier för lärande.