Vår plattform för kollegialt lärande

Välkommen till vår nya sida Passion för lärande- kollegialt lärande på Täby Enskilda Gymnasium! En pedagogisk plattform för all personal på skolan med fokus på formativ bedömning och helhet. Här hittar du konkreta exempel på material som kurslärare delar med sig av och pedagogiska bloggar m.m.