Välkommen

 

Här hittar du nya sidan!

 

Välkommen till kollegialt lärande på Täby Enskilda Gymnasium! En pedagogisk plattform för all personal på skolan med fokus på formativ bedömning och helhet. Här hittar du konkreta exempel på material som kurslärare delar med sig av och pedagogiska bloggar m.m.